Pridaj k obľúbeným  Pridaj k obľúbeným
  HOME   |    POÉZIA   |    PREKLADANIE   |    IAN   |    ALBUM   |    PREKLADY   |    KAPELA   |    TULLOGRAFIA   |    LINKY   |    ODKAZY   |    KONTAKT 
:: SLOVENSKÉ PREKLADY
:: A myšia polícia...
   (And The Mouse...)
:: Divé lány
   (Acres Wild)
:: Žiadna uspávanka
   (No Lullaby)
:: Mole
   (Moths)
:: Cestujúci
   (Journeyman)
:: Tulák
   (Rover)
:: Istá hnedá myš
   (One Brown Mouse)
:: Ťažné kone
   (Heavy Horses)
:: Veterník
   (Weathercock)

:: POĎAKOVANIE
:: PhDr. Štefan Franko
[ za konzultácie, pomoc
a podporu]
:: John Braidwood
[za konzultácie]
:: moj starý otec
[za profesionálne rady]
Vnútro obalu Heavy HorsesProces prekladu má niekoľko fáz. V každom prípade sa najprv treba dôkladne zoznámiť s textom. Snažiť sa o čo najhlbšie pochopenie textu. Niektoré významy sa samozrejme ukážu až pri samotnom preklade, pri dôkladnom posudzovaní všetkých významov slova, slovného spojenia, verša. Ja som každý text najprv preložil nahrubo. Potom som sa venoval jednotlivým výrazom. Urobil som si tabuľky, ku každému slovu jeho možné významy spolu s možnými prekladmi. Z nich som potom vyberal. Hrubé preklady som znovu upravoval, aby sa rýmovali, aby sedela metrika. To znamená, že som celé verše prerábal nanovo, vyberal lepšie výrazy a jednotlivé slová. V žiadnom prípade nepovažujem svoje preklady za konečné a najlepšie. Vlastne vždy, keď si ich čítam znovu, nájdem veci, ktoré by som zmenil, niečo čo by sa dalo preložiť aj ináč.
Literatúra použitá pri prekladaní
Popovič, Anton, Teória umeleckého prekladu, 2. vydanie (Bratislava, Tatran 1975)
Slobodník, Dušan, Teória a prax básnického prekladu, (Bratislava,
     Slovenský spisovateľ 1990)
Vilikovský, Ján, Preklad ako tvorba, (Bratislava, Slovenský spisovateľ 1984)
Franko, Štefan, Theory Of Anglophonic Literatures, (Prešov, Slovacontact 1994)
Caforio, Alberto, Anglicko-slovenský slovník, (Bratislava, Logos 1999)
Drábik, Eduard and Mikuláš Zámbory, Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník,
     (Košice, Pezolt PVD 1997)
Hais, Karel and Bretislav Hodek, Velký anglicko-český slovník, (Praha, Academia,
     Nakladateľstvo CSAV, 1984)
Hawkins, Joyce M. The Oxford Reference Dictionary, (Oxford, Claredon Press, 1989)
Pisarčíková, Mária and Michalus,Štefan, Malý synonymický slovník, 4th edition
     (Bratislava, SPN 1987)
Pisarčíková, Mária, Synonymický slovník slovenčiny,
     (Bratislava, vydavateľstvo SAV, 1995)
Poldauf, Ivan, Anglicko-český a česko-anglický slovník, (Praha, SPN, 1971)
Summers, Della, Longman Dictionary Of Contemporary English, 3. vydanie
     (Bungay, Suffolk, Longman 1995)
:: HLASUJTE
... o najlepší preklad

A myšia polícia...
Divé lány
Žiadna uspávanka
Mole
Cestujúci
Tulák
Istá hnedá myš
Ťažné kone
Veterník


:: KOMENTÁRE
Komentáre
[Komentáre a poznámky k prekladom]

:: PROCES PREKLADANIA
Proces prekladania
[Proces prekladania - ukážka tabuľky]
PREKLADY :: Václav Linda 1999-2000 --- DESIGN & ARTWORK :: Daniel Ináš 2003-2004 --- Optimalizované pre MS IE 5.5 a vyššie --- Update: 7. júna 2004
[CNW:Counter]