Pridaj k obľúbeným  Pridaj k obľúbeným
  HOME   |    POÉZIA   |    PREKLADANIE   |    IAN   |    ALBUM   |    PREKLADY   |    KAPELA   |    TULLOGRAFIA   |    LINKY   |    ODKAZY   |    KONTAKT 
:: SLOVENSKÉ PREKLADY
:: A myšia polícia...
   (And The Mouse...)
:: Divé lány
   (Acres Wild)
:: Žiadna uspávanka
   (No Lullaby)
:: Mole
   (Moths)
:: Cestujúci
   (Journeyman)
:: Tulák
   (Rover)
:: Istá hnedá myš
   (One Brown Mouse)
:: Ťažné kone
   (Heavy Horses)
:: Veterník
   (Weathercock)

:: PÁN JETHRO TULL
Historický ujo Jethro Tull
Viac informácií o názve kapely
kliknutím na pána Jethro Tulla ...
Ian Anderson s gitarkouPoézia. Takto by som označil Andersonove texty. Určite aspoň na tomto albume. Nie je to typické popové Comon baby, dance with me... V jeho textoch ožíva celá príroda. Výrazy, ktoré používa sú pestré, témy neokukané, od personifikácie kovového kohúta na streche, až po detsky hravú pieseň o múdrej myši. Pred začiatkom samotného prekladania som sa musel rozhodnúť, do akej miery zachovám pôvodnú štruktúru textu, rým, metriku a podobne. Vychádzal som z predpokladu, že preložené texty sa nebudú spievať, ale skôr čítat ako básne, že sa skôr použijú pre lepšie porozumenie pôvodneho textu. Takže som sa rozhodol texty preložiť ako básne. To znamená, ze som si dovolil upraviť metriku tak, aby význam ostal čo najvernejší, alebo naopak.
   Angličtina je stručnejší jazyk ako slovenčina - stačí jej omnoho menej slov na vyjadrenie tej istej myšlienky. Snažil som sa vždy nájst vhodný kompromis. Napríklad tento verš: "Iron-clad feather-feet pounding the dust". Preložiť ho presne a zachovať pôvodný počet slabík je naozaj nemožné. Preto som si doprial trochu voľnosti a preložil som ho takto: "V železe odeté, nohami dupú prach."