Pridaj k obľúbeným  Pridaj k obľúbeným
  HOME   |    POÉZIA   |    PREKLADANIE   |    IAN   |    ALBUM   |    PREKLADY   |    KAPELA   |    TULLOGRAFIA   |    LINKY   |    ODKAZY   |    KONTAKT 
:: HEAVY HORSES
:: And The Mouse Police
     Never Sleeps[3:11]
:: Acres Wild[3:22]
:: No Lullaby[7:54]
:: Moths[3:24]
:: Journeyman[3:55]
:: Rover[4:59]
:: One Brown Mouse[3:21]
:: Heavy Horses[8:57]
:: Weathercock[4:02]
Digitálne remastrovaný album bol znovu vydaný v apríli 2003 a obsahoval 2 bonusové skladby: Living In These Hard Times [3:10] prvýkrát na albume "20 Years Of Jethro Tull" a nahrávaná v štúdiu Maison Rouge v roku 1978 aBroadford Bazaar [3:38] z albumu "Nightcap Unreleased Masters" z roku 1993.

:: INFO O ALBUME
:: Label:
Chrysalis Records 1978
:: Dátum vydania:
21. apríl 1978 (UK)
10. apríl 1978 (USA)
:: Nahrávanie:
Január 1978 v štúdiu Maison
Rouge, Fulham, Londýn
:: Produkcia:
Ian Anderson, Robin Black
:: Obal albumu:
James Cotier (predok)
Shona Anderson (zadok)

:: ALBUM NAHRALI
:: Ian Anderson
flauta, akust. & el. gitara,
mandolína, spev
:: Martin Barre
el. gitara
:: David Palmer
prenosný orgán, klávesy,
orchestrálne úpravy
:: John Evan
klavír, orgán
:: Barriemore Barlow
bicie, perkusie
:: John Glascock
basová gitara
:: Darryl Way [Curved Air]
husle v "Acres Wild" a
"Heavy Horses"
Predná strana obalu - Barley a Sir Jim (Courage Shire Horse Centre) Album Heavy Horses, vydaný v apríli 1978, zostáva až do dnešnej doby jedným z najobľúbenejších a najúspešnejších. Zo série troch albumov vydaných v druhej polovici 70. rokov, Songs From the Wood (1977), Heavy Horses (1978) a Stormwatch (1979), sa asi najviac zapísal do povedomia verejnosti. Je to zároven aj Andersonovo najosobnejšie dielo. Oproti predchádzajúcemu Songs From The Wood je trochu temnejším, pochmúrnejším, vo väcšej miere prináša témy súvisiace s modernou civilizáciou, z čoho vyplýva aj čiastocná strata na ľahkosti a humore.
     Texty charakterizujú bohaté lyrické obrazy, hĺbka výrazu a silný zmysel pre hru so slovami a rýmom. Album ďalej rozvíja vidiecke, ľudové, pohanské a mytologické témy. Jedným z nosných znakov je nostalgický pohľad na život na anglickom vidieku, tradície a strata rustikálnych hodnôt. Inšpiruje sa anglickou ľudovou piesňou, ktorá je akoby zdrojom potvrdenia náboženskej a sexuálnej rebélie.
Zadná strana obalu      Lyriku je možné rozdeliť do troch skupín. Prvá je zbierkou skladieb zjednotených jedným primárnym prvkom - dôrazom na zvieratá a identifikáciou ich problémov s tými ťudskými. Titulná skladba je venovaná tažným konom anglického vidieka, menšie zvieratá sú zastúpené mačkami (...And The Mouse Police), myšami (One Brown Mouse) a moľami (Moths). Druhá skupina je venovaná vidieckym a pohanským témam, zvlášť ľúbostným a sexuálnym obrazom na poliach a farmách (Acres Wild). V ďalších skladbách sa Anderson prikláňa k mestskej a modernej tématike (Journeyman, No Lullaby, Weathercock).

:: ...And The Mouse Police Never Sleeps
Zvláštna, humorná skladba o love mačiek na myši, jedna z najnezvyčajneších od Andersona. Zobrazuje zvyk domácich mačiek prinášať úlovok pánovi ako výraz vdačnosti za starostlivosť, najčastejšie na najtypickejšie miesto - rohož pred prednými dverami. Neoslavuje ani tak samotnú prírodu, ako skôr pripomína, že smrť a zabíjanie sú jej súčastou.
:: Acres Wild
Skladba s vidieckou témou, velebiaca múdrosť lásky a sexuálny styk vo voľnej prírode, rôzne druhy posvätnej plodnosti - ľudskej, zvieracej a rastlinnej. Ide o dosť živoľíšny pohľad na sex založený na starých predkresťanských tradíciach, ktoré ožívajú práve v tejto skladbe. Vidiecka scenéria sa prelína s mestskou symbolizujúcou rozpadajúcu sa civilizáciu (podobná téma v Jack-In-The-Green).
:: No Lullaby
Táto lyrika má znepokojujúci tón, skvele podporená sklučujúcou atmosférou hudby. Rozprávač naznačuje nebezpečenstvá, pred ktorými sa máme mať na pozore, stále mať oči na stopkách. Anderson reaguje na nárast popularity fašistických hnutí v niekoľkých európskych krajinách v neskorých 70. a začiatkom 80. rokov spôsobenou hospodárskou krízou. Skladba je vyjadrením protestu proti manipulácii ľudí, ktorí nie sú dostatočne obranyschopní voči politicky skresleným ideám.
:: Moths
Skladba v základe romantizuje život a správanie sa molí, stvorení tmy. Osamelá sviečka na okne v temnej noci vábi a zabíja mole, poskytuje svetlo pre jarný pár oddávajúci sa prokreatívnemu aktu - pár plný ľudských nádejí, mnohých nenaplnených snov. Po Acres Wild ďalšia skladba rozvíjajúca sexuálnu tématiku.
:: Journeyman
Journeyman je portrétom mestského robotníka a jemu podobných, ktorý sa vracia domov z práce. Čas strávený vo vlaku predstavuje každodennú jednotvárnu rutinu. Títo obchodníci, businessmeni zvonku predstavujú bezvýznamnú masu, no vo vlastných mysliach zostávajú dôležitými. Ani tu nechýba zvieracia symbolika v podobe strážiaceho psa, ku ktorému je prirovnaný odložený spiaci kufrík. Podobá téma v "Black Sunday" na albume "A" (1980).
:: Rover
Rozprávač sa štilizuje do úlohy najlepšieho priatela človeka a jeho romantická oddanosť je prirovnaná k bezpodmienečnej vernosti psa, ktorý však pri najmenšom vyrušení prirodzene odbehne smerom odkiaľ daný podnet prichádza. Skladba je oslavou slobody človeka, no zároveň aj obrazom komplexnosti a komplikovanosti ľudskej podstaty.
:: One Brown Mouse
Skladba inšpirovaná básňou Roberta Burnsa "To A Mouse". Báseň má výrazne mestské prostredie, napriek tomu zapadá do konceptu celého albumu. Uvažuje o myši v klietke a o vzťahu človeka k domácemu zvieraťu. Je alegóriou o ľudských vzťahoch, o ľudských životoch, ktoré niekedy pripomínajú životy blúdiacich hlodavcov.
:: Heavy Horses
Heavy Horses je úžasnou poklonou koňom z anglických polí a lúk. Anderson vyjadruje ľútost nad vymiznutím mohutných tažných koní v Anglicku následkom modernizácie a s príchodom mechanizovaných hospodárskych strojov. Vyzdvihuje mimoriadne schopnosti a pôvab týchto zvierat - "posvätných kráv" britských ostrovov, ku ktorým sa úcta prechováva už po stovky rokov. Je možné, že táto lyrika je inšpirovaná básnou "Horses" od Edwina Muira (1887, Orkneys - 1959, Cambridge).
:: Weathercock
Predohra pred nasledujúcim albumov "Stormwatch" (1979). Veterník hrdo stojaci na vrchole strechy a statočne odolávajúci rozmarom počasia je akoby zosobnením správcu a hlásatela počasia. Anderson využíva koncept počasia ako analógiu k všeobecnému stavu ľudstva.

[späť hore]

:: J-TULL 1978
Ian Anderson
Ian Anderson
Martin Barre
Martin Barre
David Palmer
David Palmer
John Evan
John Evan
Barriemore Barlow
Barriemore Barlow
John Glascock
John Glascock
PREKLADY :: Václav Linda 1999-2000 --- DESIGN & ARTWORK :: Daniel Ináš 2003-2004 --- Optimalizované pre MS IE 5.5 a vyššie --- Update: 7. júna 2004
[CNW:Counter]