Pridaj k obľúbeným  Pridaj k obľúbeným
  HOME   |    POÉZIA   |    PREKLADANIE   |    IAN   |    ALBUM   |    PREKLADY   |    KAPELA   |    TULLOGRAFIA   |    LINKY   |    ODKAZY   |    KONTAKT 
:: PREKLADY
:: A myšia polícia...
   (And The Mouse...)
:: Divé lány
   (Acres Wild)
:: Žiadna uspávanka
   (No Lullaby)
:: Mole
   (Moths)
:: Cestujúci
   (Journeyman)
:: Tulák
   (Rover)
:: Istá hnedá myš
   (One Brown Mouse)
:: Ťažné kone
   (Heavy Horses)
:: Veterník
   (Weathercock)

WeathercockVeterník
        Good morning Weathercock: How did you fare last night?        Dobré ráno veterník: Ako si sa v noci mal?
       Did the cold wind bite you, did you face up to the fright       Bodal ťa chladný vietor, hrdo si strachu vzdoroval?
       When the leaves spin from October       Keď listy z októbra sa spriadajú
         and whip around your tail?         a okolo tvojho chvosta šibú rýchle
  5   Did you shake from the blast, did you shiver through the gale?  5   Triasol si sa v tom nápore, chvel si sa v tom víchre?
       Give us direction; the best of goodwill ---        Ukáž nám smer; tvoju najlepšiu vôlu ---
       Put us in touch with fair winds.       Dopraj nám mierny vietor.
       Sing to us softly, hum evening's song ---       Večernú pieseň tíško zaspievaj ---
       Tell us what the blacksmith has done for you.       Povedz, čo pre teba kováč urobil.
10   Do you simply reflect changes in the patterns of the sky, 10   To len hlásiš všetko, čo na oblohe deje sa,
       Or is it true to say the weather heeds the twinkle in your eye?       Alebo počasie každým mihom tvojho oka riadi sa?
       Do you fight the rush of winter; do you hold snowflakes at bay?       S prívalom zimy bojuješ; sneh v zálive udržiavaš?
       Do you lift the dawn sun from the fields and help him on his way?       Dvíhaš ranné slnko z polí a na ceste mu pomáhaš?
       Good morning Weathercock: make this day bright.        Dobré ráno veterník: daj nám jasný deň.
15   Put us in touch with your fair winds.15   Dopraj nám svoj mierny vietor.
       Sing to us softly, hum evening's song.b       Zaspievaj nám tíško, zabruč pieseň večernú.
       Point the way to better days we can share with you.       Ukáž cestu k lepším dňom, nech ich spolu prežijeme.

PREKLADY :: Václav Linda 1999-2000 --- DESIGN & ARTWORK :: Daniel Ináš 2003-2004 --- Optimalizované pre MS IE 5.5 a vyššie --- Update: 7. júna 2004
[CNW:Counter]