Pridaj k obľúbeným  Pridaj k obľúbeným
  HOME   |    POÉZIA   |    PREKLADANIE   |    IAN   |    ALBUM   |    PREKLADY   |    KAPELA   |    TULLOGRAFIA   |    LINKY   |    ODKAZY   |    KONTAKT 
:: PREKLADY
:: A myšia polícia...
   (And The Mouse...)
:: Divé lány
   (Acres Wild)
:: Žiadna uspávanka
   (No Lullaby)
:: Mole
   (Moths)
:: Cestujúci
   (Journeyman)
:: Tulák
   (Rover)
:: Istá hnedá myš
   (One Brown Mouse)
:: Ťažné kone
   (Heavy Horses)
:: Veterník
   (Weathercock)

RoverTulák
        I chase your every footstep         Sledujem každý tvoj krok
         and I follow every whim.         a každý tvoj rozmar počúvnem.
       When you call the tune I'm ready       Keď rozkážeš som pripravený,
         to strike up the battle hymn.         v boji sa prvý obetujem.
  5   My lady of the meadows ---  5   Moja knažná lúk ---
       My comber of the beach ---       Moja pani morských brehov ---
       You've thrown the stick for your dog's trick       Ten prút, čo si po mne hodila, v ňom bola tvoja sila,
         but it's floating out of reach.         psa nezískaš už ani nehou.
       The long road is a rainbow and the pot of gold lies there.       Tá cesta je dúha a na nej hrniec zlata leží.
10   So slip the chain and I'm off again ---10   Pustíš reťaz a zasa som preč ---
       You'll find me everywhere. I'm a Rover.       Nájdeš ma tam, kam pobežím. Som tulák.
       As the robin craves the summer        Ako červienka po lete túži,
         to hide his smock of red,          nech jej červený plášt ukryje,
       I need the pillow of your hair       Ja snívam, že si z tvojich vlasov
15     in which to hide my head.15     vankúš pod hlavu uvijem.
       I'm simple in my sadness,       Som prostý v svojom smútku,
         resourceful in remorse.         som však plný ľútosti.
       Then I'm down straining at the lead ---       A keď som v koncoch, snažím sa viesť ---
          holding on a windward course.         vietor ma z kurzu nepustí.
20   Strip me from the bundle 20   Stiahni si ma z toho množstva
         of balloons at every fair:         balónov na jarmoku:
         colourful and carefree ---         farebných a bezstarostných ---
       Designed to make you stare.       Takých, aby lahodili oku.
       But I'm lost and I'm losing       Ale ja som stratený a strácam
25     the thread that holds me down.25     niť, čo nepustí ma z miesta.
       And I'm up hot and rising       A rozpálený stúpam
         in the lights of every town.         vo svetlách každého mesta.

PREKLADY :: Václav Linda 1999-2000 --- DESIGN & ARTWORK :: Daniel Ináš 2003-2004 --- Optimalizované pre MS IE 5.5 a vyššie --- Update: 7. júna 2004
[CNW:Counter]