Pridaj k obľúbeným  Pridaj k obľúbeným
  HOME   |    POÉZIA   |    PREKLADANIE   |    IAN   |    ALBUM   |    PREKLADY   |    KAPELA   |    TULLOGRAFIA   |    LINKY   |    ODKAZY   |    KONTAKT 
:: PREKLADY
:: A myšia polícia...
   (And The Mouse...)
:: Divé lány
   (Acres Wild)
:: Žiadna uspávanka
   (No Lullaby)
:: Mole
   (Moths)
:: Cestujúci
   (Journeyman)
:: Tulák
   (Rover)
:: Istá hnedá myš
   (One Brown Mouse)
:: Ťažné kone
   (Heavy Horses)
:: Veterník
   (Weathercock)

MothsMole
       The leaded window opened        Staré okno otvorené,
         to move the dancing candle flame         na sviečkach krepčia plamene
       And the first Moths of summer       A prvé letné mole
         suicidal came.         prišli samovražedne.
  5   And a new breeze chattered  5   A nový vánok o máji,
         in its May-bud tenderness ---         o kvetoch nám šepkal nežne ---
       Sending water-lilies sailing       Lekná na plavbu vyslal
         as she turned to get undressed.         keď zobliekla sa, chrbtom ku mne.
       And the long night awakened       V sľubnom mesiaci Jari,
10     and we soared on powdered wings ---10     keď dlhá noc precitla
       Circling our tomorrows       K ďalšiemu dnu sme vzlietli
         in the wary month of Spring.         na poprášených krídlach ---
       Chasing shadows slipping       Tiene v zázračnej lampe
         in a magic lantern slide ---         hnali sa cvalom hrozným ---
15   Creatures of the candle15   To tie malé tvory pri sviečke
         on a night-light-ride.         na jazde za svetlom nočným.
       Dipping and weaving --- flutter       Cez oko zlatej ihly
         through the golden needle's eye         preplietli sa a kmitali ---
         in our haystack madness. Butterfly-stroking       Na jarných vlnách plávali si
20     on a Spring-tide high.20     a my v sene sme vyvádzali.
       Life's too long (as the Lemming said)       Život je príliš dlhý (povedal lumík a skočil z brál)
         as the candle burned and the Moths were wed.         a sviečka horela a molí pár svadbu mal.
       And we'll all burn together as the wick grows higher --       A všetci spolu vzplanieme, tak ako knôt rastie --
         before the candle's dead.         a ešte predtým, než sviečka dokoná.
25   The leaded window opened25   Staré okno otvorené,
         to move the dancing candle flame.         na sviečkach krepčia plamene
       And the first moths of summer       A prvé letné mole
         suicidal came         prišli samovražedne,
         to join in the worship         aby pridali sa k obradu,
30     of the light that never dies30     uctili svetlo nehynúce
         in a moment's reflection         v chvíľkovom odraze,
         of two moths spinning in her eyes.         dve mole v jej oku krúžiace.

PREKLADY :: Václav Linda 1999-2000 --- DESIGN & ARTWORK :: Daniel Ináš 2003-2004 --- Optimalizované pre MS IE 5.5 a vyššie --- Update: 7. júna 2004
[CNW:Counter]