Pridaj k obľúbeným  Pridaj k obľúbeným
  HOME   |    POÉZIA   |    PREKLADANIE   |    IAN   |    ALBUM   |    PREKLADY   |    KAPELA   |    TULLOGRAFIA   |    LINKY   |    ODKAZY   |    KONTAKT 
:: PREKLADY
:: A myšia polícia...
   (And The Mouse...)
:: Divé lány
   (Acres Wild)
:: Žiadna uspávanka
   (No Lullaby)
:: Mole
   (Moths)
:: Cestujúci
   (Journeyman)
:: Tulák
   (Rover)
:: Istá hnedá myš
   (One Brown Mouse)
:: Ťažné kone
   (Heavy Horses)
:: Veterník
   (Weathercock)

Acres WildDivé lány
       I'll make love to you       Budem ťa milovať
          in all good places         pod čiernymi horami,
         under black mountains         na každom vhodnom mieste,
         in open spaces.         pod nebom a pod hviezdami.
  5   By deep brown rivers  5   Pri hlbokých tmavých riekach,
         that slither darkly         čo hrozivo sa plazia
         through far marches         cez údolia do diaľav,
         where the blue hare races.         kde zajac trieli poliami.
       Come with me to the Winged Isle ---       Pod so mnou na ostrov krídel ---
10     northern father's western child.10     západné dieťa otca severného.
       Where the dance of ages is playing still       Tam tíško hudba vekov znie
         through far marches of acres wild.         cez divé lány vresoviska nezmerného.
       I'll make love to you       Budem ťa milovat
         in narrow side streets         tam, kde uličky sú úzke,
15     with shuttered windows,15     okenice zavreté
         crumbling chimneys.         a komíny ošarpané.
       Come with me to the weary town ---       Poď so mnou do mdlého mesta ---
         discos silent under tiles         pod strechy tichých discobarov,
         that slide from roof-tops, scatter softly         škridly zo striech skĺznu, rozletia sa
20     on concrete marches of acres wild.20     na betónové moria divých lánov.
       By red bricks pointed       Pri červených tehlách
         with cement fingers         s otlačkami od cementu,
       Flaking damply from sagging shoulders.       Čo z rozborených svahov opadnú.
       Come with me to the Winged Isle ---       Poď so mnou na ostrov krídel ---
25     northern father's western child.25     západné dieťa otca severného.
       Where the dance of ages is playing still       Tam tíško hudba vekov znie
         through far marches of acres wild.         cez divé lány vresoviska nezmerného.

PREKLADY :: Václav Linda 1999-2000 --- DESIGN & ARTWORK :: Daniel Ináš 2003-2004 --- Optimalizované pre MS IE 5.5 a vyššie --- Update: 7. júna 2004
[CNW:Counter]